Priser

Herunder kan du læse om priser på attester m.v. samt information til forsikringsselskaber

Attester til privatpersoner

Attester til privatpersoner afregnes per påbegyndt modul á 15 minutter.

Prisen per modul er 550.- kr incl. moms.

Attesterne betales forud for selve konsultationen hos sekretæren via mobilepay eller kontantafregning. Mød derfor op i god tid, mindst 10 minutter før konsultationen starter. Enkelte attester kræver også, at du selv udfylder en del af attesten, hvilket du også med fordel kan gøre inden du kommer ind til lægen. 

Specielle attester med fast pris

Motorattest:

500.- kr incl. moms. Medbring venligst pasfoto og mød op mindst 10 min før aftalt tid.

Muligheds-erklæring: 

550.- kr eksl. moms. Udføres kun efter skriftlig anmodning fra arbejdsgiver.
Fraværs-melding til skole:  300- kr incl. moms

Ved udeblivelse uden afbud fra attester rekvireret af kommunen, forbeholder vi os ret til at sende regning til kommunen for den afsatte tid.

Attester til forsikringsselskaber og andre aktører

Attestation i forhold til sygemelding / varighedserklæring udfører vi på skriftlig opfordring fra arbejdsgiveren. Anmodningen herom stiles optimalt direkte til klinikken, og regningen sendes direkte til arbejdsgiveren sammen med attesten.

Attester til forsikringsselskaber afregnes per påbegyndt modul á 20 minutter. Attestarbejde udføres når patienten medbringer en skriftlig attestanmodning fra forsikringsselskab eller anden aktør.

Prisen per modul er 750- kr incl. moms.

Ønsker forsikringsselskabet el anden aktør en fastprisaftale, så skal vedkommende straks kontakte klinikken, og indhente et skriftligt tilbud. Foreligger en sådan fastprisaftale ikke, så forudsætter Lægerne på Toppen, at der er tale om attestarbejde efter vedgået tid, til taksten 750.- kr pr 20. minutters tidsforbrug.

Overholdes betalingsfristen ikke, pålægges et administrationsgebyr på 350.-  kr incl. moms samt et rykkergebyr på 100.- kr incl moms ved første rykker. Efterfølgende rykkere tillægges et gebyr på 100.- kr incl moms pr gang, ialt 2 gange. 

Aktindsigt

Du har mulighed for at få udleveret en udskrift af din journal, efter personlig anmodning. Første journalkopi er gratis, ved fornyet anmodning er prisen 10.- kr pr A4 side, maksimal pris er 200.- kr.

Gruppe 2 patienter

Telefon-konsultation 50.- kr. incl moms
E-mail-konsultation 100.- kr. incl moms
Konsultation ved læge eller personale 350.- kr. incl moms
Sygebesøg 800.- kr. incl moms

Laboratorie-ydelser:

Blodprøve  115.- kr.
INR  75.- kr.
CRP (infektionsprøve)  75.- kr.
Blodsukkermåling  50.- kr.
Halspodning (streptokokker, type A)  75.- kr.
Urinundersøgelse (stix)  25.- kr.
Urinmikroskopi  100.- kr.
Urindyrkning  50.- kr.
Urin til resistensundersøgelse  50.- kr.
Hjertecardiogram (EKG)  100.- kr.
Lungefunktionsundersøgelse  100.- kr.
Sårbehandling  150.- kr.
Hjemmeblodtryk, incl. lån af apparat  115.- kr.
Blodprocent (hæmoglobin)  50.- kr.
Celleprøve-livmoderhals  50.- kr.
Blæretømning via kateter  150.- kr.