Aktindsigt

Du har ret til aktindsigt i din journal

Jf. Sundhedsloven har man som patient ret til at læse sin egen journal hos egen læse eller andre sundhedspersoner som journalfører oplysninger om en. Ligeledes gælder dette hvad der journalføres på sygehuset. Efter 1. januar 2010 kan alle oplysninger om en selv ses frit tilgængeligt efter ønske, men data som ligger før denne dato, kan være begrænset efter daværende lov hvor hensyn til en selv eller andre skal gennemgås af sundhedsmyndighederne, før udlevering. Ved afslag eller begrænset indsigt skal dette skriftligt begrundes. 

Aktindsigt opnås ved at læse din journal hos din læge, andre sundhedspersoner eller på sygehuset. Du kan ligeledes bede om at få en kopi af din journal udleveret. Dette omfatter også prøver, undersøgelser m.v. Du har ret til at få indholdet forklaret. 

Svar på aktindsigt skal gives inden der er gået 7 arbejdsdage efter din anmodning er blevet modtaget. 

Du har også mulighed for at give en anden person en fuldmagt til at se hele eller dele af din journal. Fra det 15. år kan unge selv få aktindsigt i deres patientjournal.

Hvis du ønsker at klage over afslag på aktindsigt, kan du klage til Styrelsen for Patientklager. På Borger.dk kan du finde mere information og klageskema.

Alle regioner har oprettet Patientkontorer, hvor der er tilknyttet patientvejledere, der kan rådgive dig om dine rettigheder og hjælpe dig med at få sendt en eventuel klage til den rette myndighed.

Du kan læse mere om aktindsigt under patientrettigheder på hjemmesiden sundhed.dk, hvor du også kan finde information om adgang til din e-journal via NemID eller digital signatur.

Kilde: Sundhed.dk

Se mere på sundhed.dk