Medicin

Klik på boksene herunder for at læse om brug af medicin, receptpligtig medicin og bestilling af medicin

Almindeligt medicintilskud  

De fleste receptpligtige lægemidler har alm. tilskud. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor meget medicin man har købt indenfor det sidste år.  
 
For nogle lægemidler gives kun tilskud til bestemte sygdomme. Lægen skal markere det på recepten, hvis patienten opfylder betingelserne for tilskud. Det gælder fx. for Panodil og lign., medicin mod osteoporose, epilepsi mm.  
 
Til nogle præparater gives intet tilskud, uanset hvad man fejler. Det gælder fx. sovemedicin og beroligende medicin.  
 
Se de aktuelle tilskudssatserher
På denne side kan du også læge om kronikertilskud, enkelttilskud mm. 

Medicin kan være farligt og skade dit helbred, hvis det ikke anvendes korrekt. Vi vil derfor kun udstede recepter på medicin på det rigtige lægefaglige grundlag, med den nødvendige opfølgning og efter den gældende lovgivning på området.  (Se i øvrigt under menupunktet “Medicin”).
Receptfornyelse på vanedannende medicin, herunder medicin for ADHD, sovetabletter og stærke smertestillende præparater kræver fremmøde i klinikken.  Vi udskriver medicinen i lavest mulig dosis og i de mindste tilgængelige pakkestørrelser, som pålagt os ved lov. 

Benzodiazepiner og Morfinpræparater mister deres gunstige effekt efter længere tids brug. Herefter kan medicinen udløse abstinenser, der ligner de symptomer medicinen blev udskrevet for at lindre, f.eks. forværring af smerter, uro, utilpashed og angst. Højere og højere dosis kræves da for ikke at få det værre end før man fik medicinen.  

Netop derfor bruger vi disse typer medicin meget restriktivt i klinikken. 

Vi vil hos vores nye patienter aftrappe og indstille en igangværende uhensigtsmæssig behandling, i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Overholder du ikke de, af os, anviste doseringer af medicinen, kan vi ikke tage ansvaret for behandlingen og udskrive medicinen til dig.  

Dette er af hensyn til din sundhed og sikkerhed.   

Beroligende medicin og sovemedicin 

Sundhedsstyrelsen har pr. 1.7. 2008 udsendt skærpede retningslinjer angående brugen af beroligende midler og sovetabletter. Brugen af disse midler er problematisk blandt andet i forbindelse med bilkørsel. Det giver begrænsning i kørekortet og det er ikke tilladt at føre bil i de første uger af behandlingen.
Sundhedsstyrelsen har ligeledes indskærpet at beroligende midler og sovetabletter kun må udskrives for en periode på op til 2 uger. 

Smertestillende medicin 

Sundhedsstyrelsen har begrænset salg af smertestillende håndkøbsmedicin (panodil, kodymagnyl, ipren m.m) til mindre pakninger, for at mindske risiko for selvmordsforsøg især blandt unge piger. 

Vi må ifølge de nye retningslinjer kun udskrive større pakninger til patienter med kroniske smerter eller ved behov for specifik behandling af en smertetilstand f.eks. knoglebrud eller migræne. 

Morfinpræparater må kun udskrives efter kontakt med læge, og skal begrænses i størst muligt omfang pga. risiko for afhængighed og påvirkning af nervesystemet. Man må ikke køre bil, når man er i behandling med morfinstoffer med mindre, der er tale om fast behandling med et langtidsvirkende præparat. 

Før du bestiller en recept via selvbetjeningsportalen, så undersøg venligst, om du eventuelt har ubrugte recepter på apoteket. Dette kan du bl.a. gøre ved at tilgå dit elektroniske medicinkort her, ringe til apoteket, eller ved at installere app’en “Medicinkortet” på din smartphone.

Recepter på fast medicin udstedt af din læge i lægehuset fornyes ved den årlige kontrol, som regel til 1 år ad gangen. 

Recepter på fast medicin kan ikke bestilles elektronisk, men skal være efter aftale med din læge. 

Recepter på medicin for én eller flere sygdomme, som du følges hos en sygehuslæge for, skal udstedes af sygehuslægen, så du er dækket ind, indtil du møder til næste ambulante kontrol. Lægehuset kan ikke bistå med recepter på den slags medicin. 

Ved behandling af kroniske sygdomme med fast medicin, bedes du sørge for at møde til mindst een årlig konsultation hos din faste læge.

Ved denne årskontrol lægger lægen sammen med dig en behandlingsplan for den næste periode, og i den anledning er det vores mål, at lægen udfærdiger en recept på det eller de lægemidler, som du har brug for og som dækker hele den kommende behandlingsperiode. 

Før du løber tør for den faste medicin, er det meningen at du møder til en ny konsultation i klinikken. 

Recepter udfærdiges af den behandlingsansvarlige læge, da det er den læge, som kender til sygdommen og som har besluttet behandlingen.

Er det en læge i vores lægehus som forestår behandlingen og som har ansvaret, så er det hos os du skal møde til kontroller og receptudstedelser.

Er det en sygehuslæge og sygehusambulatorie du modtager behandling fra, så er det den pågældende afdeling som skal forestå receptudstedelse – det vil sige, at du ikke kan forvente, at vores lægehus skal forestå receptudstedelse på andre lægers vegne, og vi tillader os at afvise sådanne receptbestillinger fremadrettet.

Denne fremgangsmåde er aftalt med sygehusafdelingerne, og er valgt for at minimere risikoen for fejl og skader.