Børn & Graviditet

Klik på boksene herunder for at læse om graviditetsundersøgelser, skanninger & børn

Når du bliver gravid, bør du kontakte din læge og aftale tid til den første graviditetskonsultation. 

Alle gravide får tilbudt en eller flere ultralydsundersøgelser. Den første bruges blandt andet til at fastslå, hvornår fødslen kan forventes, også kaldet terminsdatoen. Ønsker du ikke undersøgelse med ultralyd, beregnes din terminsdato ud fra den sidste menstruations første dag. 

De forebyggende graviditetsundersøgelser er gratis og foregår hos din egen læge og hos jordemoderen på sygehuset eller i lokalområdet. 

Formålet med konsultationerne er at rådgive dig og følge graviditetens udvikling, så du forbliver sund gennem hele graviditeten, og barnet får de bedste muligheder for at blive født sundt og levedygtigt. 

Såfremt du er i medicinsk behandling for én eller flere kroniske sygdomme, så er det en god idé at drøfte fortsat behandling og kontrol heraf, sammen med din læge. Pådenne hjemmeside  kan du læse mere om brug af medicin under graviditet og / eller amning. 

Graviditetsundersøgelserne hos os i klinikken foregår i henholdsvis:

Gravidtetsuge 8-10

Gravidtetsuge 25

Gravidtetsuge 32

Bestil tid til dine undersøgelser i god tid. Sørg altid for at lave en urinprøve før enhver konsultation hos lægen, når undersøgelsen gælder din graviditet. 

Har du eller din nærmeste familie tidligere haft en blodprop i ben eller lungen, så tal med din læge herom. I kan sammen se på denne hjemmeside, med henblik på en risikovurdering i graviditeten. 

Gode råd vedrørende symptomer og fund i din graviditet finder du ved at klikke på linket HER

Klik HER for at læse gode råd om fødestillinger, vandfødsel, knibeøvelser, efterfødselsøvelser m.v.  

Kosttilskud i graviditeten 

Vitamin D 

 • Vitamin D tilskud 10 mikrogram = 400 IU dgl. i hele graviditeten.  

 Calciumtilskud 

 • Hvis der ikke indtages mælkeprodukter anbefales tilskud med calcium svt. 500 mg dgl. 
 • Tilførsel af calcium er tilstrækkeligt med 500 ml mælk dgl. 

Folinsyretilskud 

 • Folinsyre 400 mikrogram dgl. fra graviditeten planlægges til og med 3 mdr henne. 
 • Ved tidligere neuralrørsdefekt anbefales folinsyre 5 mg dgl. 

Jerntilskud 

 • Jerntilskud 40-50 mg dgl. fra uge 10 – eller senest fra uge 18. 
 • Jern skal opbevares utilgængeligt for børn. 
 • Jern i multivitamin medregnes ikke. 
 • Jerntilskudet tages mellem måltiderne og samtidig indtagelse af C-vitamin f.eks. i form af juice øger absorptionen. 

Kighostevaccination

Aktuelt anbefales gravide kighostevaccination ved 3. graviditetsundersøgelse ved lægen.  

Gravide, der venter tvillinger eller trillinger, samt andre gravide med risiko for at føde for tidligt, anbefales at drøfte kighostevaccination med den fødeafdeling, hvor de følges. 

Vaccinen gives som ét stik, og er gratis. 

Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut, Ernæringsrådet

Anbefalinger for gravide (alle pjecer og bøger) 

https://www.fysio.dk/globalassets/documents/pjecer-og-blanketter/krop-fysik_graviditet_og_baekkensmerter.pdf 

Læs også mere i patienthåndbogen.  

Nakkefoldsskanning og såkaldt prænatal risikovurdering

Alle gravide får tilbudt en vurdering af risikoen for Downs syndrom (trisomi 21) hos fosteret. Undersøgelsen består af en blodprøve fra dig(doubletest) og en skanning af fosteret (nakkefoldsskanning). Tilsammen kan disse to undersøgelser, når de kombineres med din alder, finde omkring 90 % af fostrene med Downs syndrom. 

Downs syndrom skyldes oftest et ekstra kromosom 21. Det er den hyppigste medfødte årsag til psykisk udviklingshæmning. Downs syndrom indebærer et karakteristisk udseende og hos en del desuden misdannelser (hyppigst af hjertet og mave-tarm-kanalen) og andre problemer, eksempelvis med synet. Du kan finde mere information om Downs syndrom på Landsforeningen Downs Syndroms hjemmeside.

Før du får foretaget nakkefoldsskanning og doubletest, er det vigtigt, at du føler dig godt informeret. Det er svært at forholde sig til, hvad risiko for Downs syndrom hos dit foster betyder. Du opfordres derfor til at læse om Downs Syndrom.

Nakkefoldsskanning 

Alle fostre har i den tidlige graviditet en væskeansamling i nakkeregionen, som kaldes nakkefolden. Hos fostre med Downs syndrom er denne nakkefold oftest mere udtalt end hos raske fostre. Tykkelsen af nakkefolden kan altså være med til at belyse risikoen for, at fosteret har Downs syndrom. Nakkefolden kan måles ved ultralydsskanning i perioden fra 11 uger + 2 dage til 13 uger + 6 dage.

Doubletest

Doubletesten er en blodprøve, som måler koncentration af to stoffer, der dannes i moderkagen. Niveauet af de to stoffer er oftest anderledes i graviditeter, hvor fosteret har Downs syndrom. Blodprøven bliver taget hos os i perioden 9 fulde uger til 13 uger, typisk i forbindelse med 1. svangreundersøgelse.  Det er vigtigt, at prøven er taget, inden du kommer til nakkefoldsskanning, så de på obstetrisk afdeling har resultatet og kan give dig den endelige risikoberegning ved skanningen

Risikovurdering 

Nakkefoldens tykkelse og doubletesten indgår sammen med din egen alder i den samlede risikovurdering. Undersøgelserne giver ikke et endeligt ja/nej svar, men viser kun, hvor stor risikoen for at få et barn med Downs syndrom er, og om du skal tilbydes yderligere undersøgelser. 

Børneundersøgelse tilbydes, når barnet er: 

5 uger 
5 måneder (+ vaccination) 
12 måneder (+vaccination) 
2 år 
3 år 
4 år (+vaccination) 
5 år (+ vaccination) 

Børnevaccinationsprogram

Børnevaccinationsprogrammet omfatter: 

3 mdr, 5 mdr og 12 mdr: di-te-ki-pol-hib samt pneumokok 

15 mdr: MFR 1 

4 år: MFR 

5 år: di-te 

12-17 år: Gratis HPVvaccine (indtil udgangen af det 17. leveår)

Tryk her for at læse mere: 
https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination 

Hvad vaccineres der mod?

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod ni infektionssygdomme, og at piger desuden vaccineres mod livmoderhalskræft. Sygdomme, der er omfattet af det danske børnevaccinations-program: 

 • Difteri, der bl.a. kan give alvorlig og livstruende halsbetændelse 

 • Stivkrampe (tetanus), der kan fås efter sårinfektion 

 • Kighoste (pertussis), der kan være alvorlig især hos helt små børn 

 • Polio, der kan medføre blivende lammelser 

 • Hib-infektion (Hæmophilus influenzae type b), der kan medføre meningitis (hjernehindebetændelse) eller strubelågsbetændelse 

 • Pneumokoksygdom (forårsaget af visse pneumokoktyper), der kan medføre blodforgiftning og meningitis 

 • Mæslinger (morbilli), der giver høj feber, hoste, forkølelse, øjenirritation og udslæt samt risiko for alvorlige komplikationer, fx lunge- eller hjernebetændelse 

 • Fåresyge (parotitis epidemica), der giver hævede spytkirtler og let feber og kan medføre meningitis (hjernehindebetændelse) eller testikelbetændelse samt varige mén 

 • Røde hunde (rubella), der giver let feber, hævede kirtler og udslæt. Smitte af gravide inden for de første tre måneder af graviditeten kan medføre abort eller fosterskader 

 • Livmoderhalskræft (Human papillomavirus-infektion, HPV). HPV-infektioner forekommer i over 100 forskellige undertyper. Nogle af disse typer forårsager vorter, andre typer forårsager kønsvorter (kondylomer), og visse kræftfremkaldende typer er årsag til livmoderhalskræft.

Vitaminer 

Det anbefales 

 • at børn skal fortsætte med D-vitamindråber hver dag, til de fylder 4 år 

 • at alle over 4 år skal tage D-vitamin fra oktober til april